ProForm - Software

vložení článku: 2006-05-22 19:59:17

aktualizace článku: 2008-05-03 15:14:48

Ovládací PC software pro ProForm a firmware pro ProForm v aktuálních verzích

Zde je možné stáhnout ovládací software pro ProForm v aktuální verzích. Změny oproti starým verzím jsou popsány v historii změn.

PC Software

Aktuální verzi 1.17 stáhněte zde

Firmware

Aktuální verzi 1.72 stáhněte zde


Postup programování firmwaru je popsán zde.

Ostatní software

Pro vylepšené zpracování grafů doporučuji program PowerCube. Pro něj budete potřebovat tento parser, který nakopírujete do adresáře Parsers (obvykle c:\Program Files\PowerCube\Parsers).

Dále lze použít software pro nabíječe schulze od EagleSoftu AkkuSoft (náhrada Winsoftu). Pro něj není potřeba žádný dálší doplněk.

Postup vložení dat do těchoto softwarů je popsán v návodu.


Historie změn

-------------------------- 03.05.08 ---------------------------------------------------------------

******** 1.17 PC sofware **************
- Opraveny drobné chyby v práci s předvolbami (neplatné uložení atd...)
- Dotaz na přepis zobrazené předvolby načtenou (při akci Načti nastavení)
- Zvýšená stabilita online grafu
- Doplněn tisk protokolu z online grafu (protokol se tvoří z dat zobrazených v tabulce Náboje a energie, z aktuálně zobrazené předvolby a aktuálně zobrazeného online grafu)
- Doplněna funkce vyhledání Com portu s Proformem
- Doplněna volba automatického vyhledání Com portu (volba deaktivuje nastavení Automatické připojení)
- Další drobné změny co jsem zapomněl během roku zapsat

-------------------------- 21.03.07---------------------------------------------------------------

******** 1.16 PC sofware **************
- Opravena chyba resetu online grafu
- Opravena chyba popisu offline grafu
- Koncové vybíjecí napětí LiFe zvednuto na 2,5V
- Při neexistujícím ini souboru je automaticky nastaveno načítání ze všech kanálů
- Potvrzovací dotazy mají defaultní tlačítko na povrzení (dříve na zamítnutí)
- Úprava předvoleb, je používán vždy jeden (posledně otevřený či uložený) soubor. Po ukončení programu se automaticky ukládají předvolby do souboru. Po startu se automaticky načtou. Automatická kontrola nastavených hodnot při ukončení programu a při přechodu na jinou předvolbu. Minimalizováno mazání nastavených dat při změně programu, režimu, kapacity atd.

-------------------------- 11.03.07---------------------------------------------------------------

******** 1.15 PC sofware **************
- Přepracované online grafy, automatické dělení podle typu programu. Volba ukládání či neukládní části před, po nabíjení a prodlev, export online grafů do formátu pwrcube (grafy ve starším formátu mají omezenou možnost exportu a zobrazují se jako jeden průběh) včetně teploty (osa R), možnost pojmenování každého průběhu a uložení těchto názvů do souboru (z menu nebo poklepem na název)
- Přímý tisk grafů z aplikace
- Parametry se nyní při přechodu na jinou předvolbu automaticky ukládají do paměti (ne na disk), pojmenování se zobrazuje při výběru, možnost automatického načítání souboru s předvolbami po startu
- Při vyhledání nových aktualizací a při volbě stahování jsou zobrazeny krátké poznámky k nové verzi.
- Doplněno zabezpečení přenosů parametrů nabíjení do ProFormu (nutná verze FW 1.72)
- Pro potřeby online grafů byl upraven parser pro PwrCube

******** ProForm 1.72 **********
- Kontrola správné verze formátu parametrů nabíjení
- Mírná změny ve formátu parametrů

Pozn: Verze PC 1.15 musí pracovat minimálně s verzí FW 1.72! Nepoužívejte starší verze. Je k dispozici pozměněný parser pro Pwr Cube, stáhněte si jej z inernetu.

-------------------------- 16.01.07---------------------------------------------------------------

******** 1.13 PC sofware **************
- Opravena chyba zjišťování nových verzí
- Doplněna možnost konfigurace proxy serveru
- Změněna ikona

-------------------------- 30.11.06---------------------------------------------------------------

******** 1.12 PC sofware **************
- Možnost změnit nadpis online i offline grafu
- Při načítání delších souborů upraveno zobrazování
- Při vykreslování delších souboru zobrazen progres bar

******** ProForm 1.70 **********
- Opravena chyba ukládání předvolem nabíjení do paměti

-------------------------- 16.10.06---------------------------------------------------------------

******** ProForm 1.69 **********
- Umožněno načítání offline dat kdykoliv při libovolném programu bez přerušení práce (na pozadí)

-------------------------- 16.09.06---------------------------------------------------------------

******** 1.11 PC sofware **************
- Přidána možnost prokládání až 3 offline grafů
- Opraveny drobné grafické nedostatky

******** ProForm 1.68 **********
- Opravena chyba přepisu dat v paměti EEProm při přeplnění

-------------------------- 16.07.06---------------------------------------------------------------

******** 1.09 PC sofware **************
- Doplněna informace o verzi FW do načtených hodnot
- Automatická indikace verze FW a informace o potřebě aktualizace
- Stahování aktualizací přímo z aplikace
- Zobrazení Change logu z aplikace
- Zjišťování nových verzí již neblokuje program - běží na pozadí

******** ProForm 1.67 **********
- Přidána informace o verzi FW do odesílaných dat

-------------------------- 6.07.06---------------------------------------------------------------

******** 1.08 PC sofware **************
- Zrychlené načítání offline dat ze souboru
- Sníženo zatížení CPU při načítání offline dat z ProFormu
- Oprava chyby načítání offline dat pod Windows 9x
- Přidána volba Li-Fe akumulátorů (A123)
- Opravena nepřesnost v nastavení minimálních proudů

-------------------------- 29.06.06---------------------------------------------------------------

******** 1.07 PC sofware **************
- Export umožněn i do formátu png
- Přidána možnost přenosu grafů do schránky
- Při exportu je skryt kurzor
- Možnost skrytí libovolného průběhu v offline i online grafu
- Online grafy ukládány s vnitřní kompresí (až 20 násobné zmenšení souboru)

-------------------------- 28.05.06---------------------------------------------------------------

******** 1.06 PC sofware **************
- Přidána volba max. náboje pro první nabíjení
- Volba vypnutí zvukové signalizace
- Zpětné načtení nastavených parametrů
- Načítání offline dat i při formování (pozastaví průběh)
- Přidán potvrzovací dotaz při resetu online grafu
- Možnost zobrazení tabulky kapacit i v % - Nabídka načítání - Zobrazení kapacit (nutno správně zadat kapacitu při zadávání parametrů)
- Přidáno tlačítko spustit program do parametrů
- Doplňeno menu Nápověda s odkazy

******** ProForm 1.66 **********
- Možnost vyřazení zvukové signalizace
- Zkráceny zvukové signály
- Ukládání nastavených parametrů pro zpětné načtení
- Pozastavení programu pro načtení offline dat při formování
- Doplněna ochrana nízkého napájecího napětí na 11,3V
- Doplněna událost spuštění s nezadanými parametry

Pozn.: Uložené předvolby v souborech *.par jsou ze starších verzí nenačtitelné Verze PC 1.06 nutně potřebuje k funkci verzi FW 1.66 !!! Je nutné upgradovat současně!

-------------------------- 22.05.06---------------------------------------------------------------

******** 1.05 PC sofware **************
- Opravena chyba při detekci chybného programovacího souboru
- Doplněn export offline grafů do jpg
- Doplněn výpis dosažených kapacit a energií v offline grafu
- Doplněno menu Online a Offline graf
- Doplněna možnost změnit tloušťky čar v grafu
- Detekce nových verzí z internetu

******** ProForm 1.65 **********
- Opravena chyba při mazání Nábojů a energií z PC

----------------------------------------------------------------------------------------------------
******** ProForm 1.63 **********
- Přidána kontrola zápisu hlavičky offline dat
- Upraven možný problém při nabíjení aku za ochrannou diodou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
********* 1.04 PC software **************
- Opravena chyba při ukládání grafu ve formátu jpg - byl chybně nabídnut soubor - pokud neměl být přepsán neobnovily se ovládací prvky do stavu Enable

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
********* 1.03 PC software *************
- Zrychlení odezev komunikace
- Posuvník při mazání paměti
- Při programování a mazání není 100% vytíženej procesor
- Pro programování není nutné vypnout a zapnout napájení (ale až po naprogramování firmwaru 1.61)
- Zašednutí (disable) tlačítek při komunikaci (znemožnění více stisků tlačítek)
- Otázka při vypínání softu
- Do menu přidaná volba přehození adresy kanálu
- Zobrazení všech voleb ve výběru kanálů v online grafu (už tam není posuvník)
- Při otevření online grafu se automaticky přejde na jeho zobrazení

******** ProForm 1.61 **********
- Odesílání stavu mazání EEprom paměti
- Při odeslání požadavku programování zresetuje procesor bez nutnosti vypínat napájení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

********* ProForm 1.02a - PC Software ***********
- Zobrazení offline grafů s popisy, možnost načítání ukládání a seskupování více souborů
- Při ukládání se ptá na přepisy souborů
- Zobrazení co se s nabíječem děje a volnou paměť v prvním panelu
- Ptá se při přerušení programu nebo zastavení a při mazání paměti
- Odhaduje potřebný počet vzorků paměti na nastavený program
- Hlasí jaká chyba aku nastala (nízký, vysoký napětí) v událostech
- Zobrazuje překročení teploty v textovém boxu v první panelu
- Zmenšení ukládaného online grafu na 1/5 původní velikosti. Původní soubory při ukládání automaticky převede do nového formátu

****** ProForm 1.6 - Firmware *************
- Doplnění odesílání o volnou kapacitu paměti a události
- Úprava výpočtu Wh, již by měla být chyba neznatelná s výpočtem na PC a to i pro malé proudy a napětí

DOWNLOADLINK
Poslední verze softwaru pro ProForm 1.72 z 11.03.06
Aktualizaci provedete pomocí PC softwaru a karty programování
DOWNLOADLINK
Poslední verze softwaru pro PC 1.17 z 03.05.08
Aktualizaci provedete rozbalením souboru a přepsáním původního exe souboru. Pokud to dodržíte, zůstane Vám předchozí nastavení. Nastavení je uloženo v souboru ProForm.ini, pokud nebude ve stejném adresáři jako exe soubor dojde k vytvoření defaultního nastavení.
DOWNLOADLINK
Parser pro PowerCube
Pro správnou funkci datových souborů z ProFormu v PowerCube nakopírujte tento soubor do adresáře c:\Program Files\PowerCube\Parsers\ (typicky)
HODNOCENÍ ČLÁNKU

Počet hodnocení: 3, průměrná známka je 1.33

1 2 3 4 5 kontrolní kód

Oznámkujte jako ve škole. 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

DISKUZE

jméno: info:

kontrolní kód

ZPĚT

Copyright (c) 2006, Tomáš TICHÝ

created by: Radim Tichý