INTELIFORM v.2

vložení článku: 2006-04-21 10:24:29

aktualizace článku: 2006-04-21 10:28:33

Návod na stavbu a ovládání jednoduchého nabíječe k formování akumulátorů.

1. Vlastnosti INTELIFORM v.2

2. Návod na použití

InteliForm v2 může být použit na

  1. formování (nabíjení a vybíjení 1/10C) nových či používaných článků NiCd, NiMh
  2. nabíječ článků (sad accu), například do vysílače, přijímače či jiných spotřebičů. Výhodou je možnost nastavení časových úseků ( 1 až … 16 hod.) podle stupně vybití. Je možné, vhodnou kombinací nabíjecího času a nabíjecího proudu nabíjet accu rychleji než 1/10C po dobu 16 hod.

InteliForm v2 je nutné napájet ze zdroje stejnosměrného napětí. Velikost napájecího napětí je dána počtem nabíjených článků, minimálně však 10V a maximálně 30V. Minimální potřebné napětí je dáno vztahem (2.1)

U = Články * 1.6 + 1V
např.: 10 článků
U = 10 * 1.6 + 1 = 17V

(2.1)

2.1. Vybíjení

Po připojení InteliForm v2 ke zdroji se připojí nabíjené články ve správné polaritě !

2.1.1 Začátek vybíjení

2.1.2 Ukončení vybíjení

2.1.3 Nastavení vybíjecího proudu

2.2 Nabíjení

Přechod mezi vybíjením a nabíjením je:

2.2.1 Nastavení nabíjecího proudu

2.2.2 Ukončení nabíjení

2.3 Kontrola nastavených údajů

Nastavené hodnoty napětí a proudů je možné zkontrolovat pomocí konektorů X2 a X6. Na konektoru X2 nastavené napětí pro ukončení vybíjení. Hodnotu měříme voltmetrem. Naměřené napětí (0-2V) je desetinou napětí ukončení vybíjení (4 články = 3,6V -> naměřené napětí 0,36V). Na konektoru X6 se měří nabíjecí a vybíjecí proud. I zde se měří napětí a to v rozsahu 0-0,5V (0,34A -> naměřené napětí 0,34V). Na vývodu pro měření nabíjecího proudu je možné měřit i vybíjecí proud ovšem v obrácené polaritě. Při použití digitálního voltmetru je možné měřit nabíjecí i vybíjecí proud jen na „–“ vývodu a vývodu měření nabíjecího proudu.

2.4 Praktické využití InteliForm v2 (příklad):

Formování sady článků NiCd Sanyo 1700 SCR:

3. Osazení plošného spoje

Všechny součástky jsou běžně dostupné a sehnatelné v GM nebo GES. Cena součástek se pohybuje kolem 340 Kč. Plošný spoj je třeba vyvrtat. Pro IO5, drátové propojky, kondenzátory C20, C3, C11, LEDiody D1, D2, D3 a odporovou síť RS1 je vhodné použít velikost 0,7-0,8mm. Výkonové odpory, tranzistory T4, T5, stabilizátor IO1, kondenzátor C1, trimr P4, konektory X2, X4, X5, X6 a konektory tlačítek TL1 a TL2 průměr vrtáku 1mm. Svorkovnice X1, X3 a potenciometry průměrem 1,2mm. Při osazování bych doporučil následující postup: zapájet drátové propojky, potom všechny SMD součástky a horní stranu podle velikosti. Pro pájení je vhodné použít kvalitní mikropáječku s regulací teploty a cín s kvalitním tavidlem o průměru maximálně 0,8mm. Tranzistory a stabilizátor je nutné umístit izolovaně (za použití slídové podložky a plastové průchodky) na vhodný chladič. Po montáži je vhodné provést kontrolu izolace ohmmetrem. Kovová ploška tranzistoru nesmí být galvanicky spojena s chladičem!! Je vhodné použít pastu na chladiče pro lepší tepelný přestup. Chladič musí být schopen uchladit 15W to znamená s chladič s tepelným odporem menším než 3,6W/°C.

4. Oživení

Při správném osazení a bez zkratů chodí zapojení okamžitě. Na trimru P4 nastavíme jezdec zhruba doprostřed dráhy. Potenciometry vytočíme proti směru hodinových ručiček až do krajní polohy. Přepínač času necháme všude rozpojené. Na InteliForm v2 zatím nebudou připojené žádné akumulátory. Na napájecím zdroji nastavíme 12V a proudové omezení 100mA. Připojíme napětí na InteliForm v2 se správnou polaritou !!!. Měli by se rozsvítit diody D1 a D3 (pokud je P1 vytočen úplně do leva může se místo D3 rozsvítit D2) a odběr by měl být někde kolem 60-70mA. Pokud tomu tak není, je třeba hledat chybu v pájení a osazení součástek. Při zapnutém napájení připojíme akumulátor. Nutné dodržet správnou polaritu !!! Na zdroji je třeba nastavit proudové omezení cca 600mA a napětí podle připojeného akumulátoru (Un=počet_článků*1,6+1V). Otáčením potenciometrem P3 po směru hodinových ručiček pomalu přidáme proud. Aktuální tekoucí proud je možné změřit na konektoru X6 na prostřední nožičce a zemi (0,5V=0,5A). Na všech měřících bodem se měří napětí! Proud by měl plynule narůstat až do hodnoty 0,5A. Nyní potenciometr vrátíme do výchozí polohy a stiskem tlačítka TL2 uvedeme InteliForm v2 do stavu vybíjení. Potenciometrem P2 opět vyzkoušíme funkci nastavení proudu. Kontrolovat proud můžeme na konektoru X6. Potenciometrem P1 se nastavuje konečné vybíjecí napětí. Hodnotu napětí je možné kontrolovat na konektoru X2. Konečné napětí je UX2*10 (UX2=1,4V -> konečné napětí je 14V). Kontrolu napětí je možné provádět pouze při vybíjení. Pokud napětí akumulátoru klesne pod nastavenou hranici, InteliForm v2 přejde do nabíjecího stavu a spustí časovač. Časovací obvod se nastavuje podle tabulky 1. Přepínač času nastavíme tak, že vstup 4D připojíme na zem. Nyní tlačítkem vybíjení uvedeme InteliForm v2 do vybíjení, a okamžitě tlačítkem nabíjení začneme nabíjet. V okamžiku stisknutí tlačítka stopujeme čas do zhasnutí diody D3. Správné časy jsou uvedeny v tabulce na posledním řádku. Pokud je naměřená doba kratší otočíme trimrem P4 proti směru hodinových ručiček.

Tímto krokem je InteliForm v2 připraven k používání.

Tabulka 1 – nastavení přepínačů času

1A 2B 3C 4D Čas T=12h T=16h
O O O O T T=12h T=16h
Z O O O T/2 T=6h T=8h
O Z O O T/4 T=3h T=4h
Z Z O O T/8 T=1,5h T=2h
O O Z O T/16 T=45min T=1h
Z O Z O T/32 T=22,5min T=30min
O Z Z O T/64 T=11,25min T=15min
Z Z Z O T/128 T=337,5s T=450s
O O O Z T/256 T=168,75s T=225s

Z.. zkratován (uzemněn)
O.. otevřen


Stavba a provoz je jen na vlastní nebezpečí, autor nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené používáním zařízení!!

Návod je určen jen pro individuální stavbu. Jakékoliv komerční využití je povoleno pouze se souhlasem autora.
obr_02.jpg obr_01.jpg obr_03.jpg
DOWNLOAD
osabott.pdf
20247 B
Osazovací plán bottom.
DOWNLOAD
osatop.pdf
22972 B
Osazovací plán top.
DOWNLOAD
foto.zip
240395 B
Fotografie (zabalené).
DOWNLOAD
schema.pdf
29284 B
Schéma zapojení.
DOWNLOAD
plosneg.pdf
397397 B
Negativní předloha plošného spoje.
DOWNLOAD
seznam.pdf
17675 B
Seznam součástek.
DOWNLOAD
plospoz.pdf
398172 B
Pozitivní předloha plošného spoje.
DOWNLOAD
prilohy.zip
860586 B
Přílohy (zabalené).
DOWNLOAD
intforv2.pdf
787642 B
Dokument v pdf.
HODNOCENÍ ČLÁNKU

Počet hodnocení: 4, průměrná známka je 1.00

1 2 3 4 5 kontrolní kód

Oznámkujte jako ve škole. 1 - nejlepší, 5 - nejhorší

DISKUZE

jméno: info:

kontrolní kód

Tomáš
www.tichytomas.info
2007-03-05 10:48:58
Spíš na 35V a víc. Napájecí napětí je povolené až na 30V
Odpoved
2007-02-28 20:46:12
C3 je nejmene na 25V.
Jirka
2006-07-17 21:12:19
cau a prosimte, kolika voltový je ten kondenzátor C3 ? díky
ZPĚT

Copyright (c) 2006, Tomáš TICHÝ

created by: Radim Tichý